Dachy i elewacje z blach

+48 12 684 21 81 602 47 27 42

Pokrycie elewacyjne – ADEKA®

adeka pokrycia elewacyjne

System elewacyjny z gotowych elementów VM ZINC w kształcie rombów.

  • Prosty montaż
  • Długotrwałość i estetyka elementów o charakterystycznym kształcie
  • Duży wybór systemowych elementów wykończeniowych
  • Dostępne aspekty: QUARTZ-ZINC ® , ANTHRA-ZINC® i PIGMENTO®

elewacje Adeka, schemat

1.Ściana, 2.Izolacja, 3.Krokiew, 4.Szyna, 5.Element ADEKA®, 6.Deskowanie ciągłe

Przeznaczenie

Powierzchnie płaskie i łukowe.

Charakterystyka

WyglądVM ZINC R patynowany: QUARTZ-ZINC i ANTHRA-ZINC
Wymiaryromby formatu 40X40
Liczba elementów9,6/m2
Szerokość (trasowania)560 mm
Ciężar na m27,5 kg
Rozstaw mocowania205 mm

Mocowanie

pokrycia elewacyjne Adeka

1.Wkładka polistyrenowa, 2.Punkt mocowania, 3.Krawędź górna, 4.Znak wytyczający, 5.Znak ustawczy, 6.Krawędź dolna, 7.Zwornik mocujący

Przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej, dostarczonych razem z elementami oraz opatentowanego zwornika mocującego w części dolnej.

Wytyczne zastosowania:

pokrycia elewacyjne Adeka

Typ budynku

 Budynek projektowany lub modernizowany.

Dozwolone podłoża

Montaż na deskowaniu ciągłym z litego drewna (4,5 < pH < 7). Przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej.

Zakres spadku

90°

Typ elewacji

Elewacja płaska, wentylowana. Układanie podłoża na podkonstrukcji wtórnej, pozostawiając przestrzeń wentylacyjną obliczoną w oparciu o obowiązujące normy.

Warunki klimatyczne

Można stosować na terenie całego kraju. W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Normy:

Norma PN-EN 988 – europejska norma dotycząca cynku i stopów cynku

Normy krajowe:

  • dotyczące obciążeń wiatrem
  • dotyczące obciążeń śniegiem
  • dotyczące wymogów związanych z zagrożeniem pożarowym
  • dotyczące wymogów związanych z wentylacją pokryć elewacyjnych