Dachy i elewacje z blach

+48 12 684 21 81 602 47 27 42

POKRYCIE ELEWACYJNE – „RĄBEK STOJĄCY”

Schemat - RĄBEK STOJĄCY ELEWACJA
 1. Krokiew
 2. Ściana
 3. Izolacja
 4. Deskowanie
 5. Pokrycie VM ZINC® na rąbek stojący
 6. Rąbek stojący pionowy

Jest to uniwersalny system łączenia blach cynkowo – tytanowych na elewacjach. Charakteryzują go:

 • możliwość wykonania pokrycia dachowego przechodzącego w sposób ciągły w pokrycie elewacyjne
 • estetyczne łączenia

Przeznaczenie

 • powierzchnie płaskie i łukowe
 • możliwość ułożenia paneli pionowo lub poziomo

Charakterystyka

Pokrycie elewacyjne VM ZINC®

Wygląd powierzchniVM ZINC® Natural
VM ZINC® patynowany:
QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®,
VM ZINC® lakierowany
Grubości0,80 mm
Rozstaw rąbków430 mm (szer. 500 mm)

Montaż

Formowanie zgodnie z kształtem profilu 1. Możliwość układania pokrycia z pojedynczym lub podwójnym zagięciem. Maksymalna długość montowanych arkuszy: 4 m. Profilowanie i zaciskanie rąbków: mechaniczne lub ręczne. Wymiary rąbka: wysokość 25 mm, grubość 5 mm przy podwójnym zagięciu, 10 mm przy pojedyńczym zagięciu. W przypadku montażu na powierzchniach o nachyleniu powyżej 90° (podcienie, sufity) szerokość panelu nie powinna przekraczać 400 mm, długość 2 m, dodatkowo należy zwiększyć liczbę klipsów mocujących. rąbek dach 01

 1. Rąbek stojący pojedynczo zagięty
 2. Rąbek stojący podwójnie zagięty

Mocowanie

Klipsy stałe i ruchome ze stali nierdzewnej o grubości 0,4 mm, typ 1.

Typ budynku

 • nowo projektowany
 • modernizowany

Dozwolone podłoża

 • montaż na deskowaniu ciągłym z litego drewna (4,5 < pH < 7)
 • przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej DELTA VM ZINC® lub blachy VM ZINC PLUS®

Zakres spadku

 • 90°

Typ elewacji

 • Montaż podłoża na szkielecie wtórnym drewnianym lub metalowym, z uwzględnieniem wentylacyjnej pustki powietrznej, zgodnej z obowiązującymi normami.

Warunki klimatyczne

 • można stosować na terenie całego kraju w zależności od stref klimatycznych.

Warunki szczególne

 • układanie przy nachyleniach większych niż 90° (np. podcienie).
 • powierzchnie wlotów i wylotów powietrza do warstwy wentylacyjnej , zgodnie z obliczeniami wynikającymi z obowiązującej normy.

Normy

Norma PN-EN 988 – europejska norma dotycząca cynki i stopów cynku. Normy krajowe:

 • dotyczące obciążeń wiatrem
 • dotyczące obciążeń śniegiem
 • dotyczące wymogów związanych z zagrożeniem pożarowym
 • dotyczące wymogów związanych z wentylacją pokryć elewacyjnych

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.