Dachy i elewacje z blach

+48 12 684 21 81 602 47 27 42

POKRYCIE ELEWACYJNE – Interlocking Panel®

Wygląd Interlocking Panel

System elewacyjny składający się z paneli mocowanych techniką „złącza wpuszczanego” na wtórnym szkielecie drewnianym lub metalowym.

 • Łączenie z wypustem bez widocznych paneli
 • Możliwość montażu w układzie pionowym i poziomym
 • Zakres szerokości łączeń 10 lub 20 mm
 • Szeroka gama gotowych akcesoriów wykończeniowych

Interlocking Panel 1.Ściana, 2.Krokiew, 3.Interlocking Panel®, 4.Klips mocujący

Przeznaczenie

Elewacje płaskie.

Charakterystyka

Wygląd powierzchniQuartz-Zinc® lub Anthra-Zinc®
Grubość1 mm
Szerokość paneli200 mm 250 mm 300 mm
Ciężar (*) kg/m²11,18 10,40 9,85
Długość paneli0,5 m. < L < 6 m
Szerokość spoiny10 lub 20 mm
Głębokość profilu24 mm

Typ budynku

Budynek nowo projektowany lub modernizowany.

Wytyczne montażu

Montaż systemu na ścianach pionowych. Panele mogą być montowane w układzie pionowym lub poziomym odpowiednio wykonanej podkonstrukcji.

Zakres spadku

90°

Wentylacja

Montaż na drewnianej lub metalowej podkonstrukcji, z zastosowaniem wentylacyjnej pustki powietrznej pomiędzy warstwą izolacji termicznej a panelami. Minimalna szerokość pustki powietrznej dla paneli w układzie pionowym – 10 mm, dla układu poziomego – 20 mm.

Warunki szczególne

Układanie od strony dolnej (na płaszczyznach „spodnich”, np. spód balkonu, wykusza) zgodnie z zaleceniami VM ZINC®. Powierzchnie wlotów i wylotów powietrza do warstwy wentylacji zgodnie z obliczeniami wynikającymi z obowiązujących norm.Interlocking Panel

Mocowanie

Panele systemu są mocowane śrubami samogwintującymi i klipsami ze stali nierdzewnej umożliwiającymi ruchy termiczne elementów.

Akcesoria dostarczone przez VM Zinc®

System zawiera szeroką gamę akcesoriów wykończeniowych m. in.:

 • narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • połączenia płyt,
 • gotowe obróbki otworów okiennych i drzwiowych.

Normy

Norma PN-EN 988 – europejska norma dotycząca cynku i stopów cynku Normy krajowe:

 • dotyczące obciążeń wiatrem
 • dotyczące obciążeń śniegiem
 • dotyczące wymogów związanych z zagrożeniem pożarowym
 • dotyczące wymogów związanych z wentylacją pokryć elewacyjnych

Interlocking Panel